Odstop od pogodbe, reklamacije in vračila, stvarna napaka

Pravica potrošnika do odstopa od pogodbe/nakupa

Skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov ima potrošnik pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok 14 dni se prične šteti z naslednjim dnem, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. V primeru delne dobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik (glejte kontaktne podatke spodaj):

 1. impressum da

o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe obvestiti podjetje z nedvoumno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti ali elektronski pošti).

V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spletni obrazec katerega izpolni in elektronsko pošlje. V tem primeru ponudnik nemudoma pošlje potrošniku po elektronski pošti potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov

Potrošniki vrnejo izdelke po priporočeni pošti, skupaj s priloženim original računom najkasneje v 14-ih dneh od sporočila o odstopu na naslov ponudnika zgoraj.

Prejetega blaga, za katerega ste se odločili, da ga boste vrnili, ne smete uporabljati. Pravica do odstopa od pogodbe velja samo za pregled blaga, kot bi to storili v trgovini. To ni pravica do 14-dnevne brezplačne uporabe izdelka!

 • Pakete/pošiljke vrnjene brez odstopne izjave in paketov z odkupnino ne sprejemamo. Tovrstne pošiljke bodo poslane nazaj pošiljatelju. Pošiljke vrnjene brez računa, brez pripadajoče embalaže, brez odstopne izjave ali ne najavljene ne bodo upoštevane kot odstop od pogodbe in bodo vrnjene pošiljatelju.

V izogib nesporazumu in nepotrebnim zapletom prosimo da si ogledate fotografije spodaj v katerem primeru lahko uveljavljate odstop od pogodbe.

Roka, ki drži paket blond lasnih podaljškov na belem ozadju. Oseba nosi uro in belo srajco z dolgimi rokavi. Besedilo na vrhu slike se glasi: "Zamenjava, odstop DA! Vračila in reklamacije sprejete.
Snop dolgih, ravnih, blond lasnih podaljškov, pritrjenih z rumenim trakom. Besedilo v slovenščini se glasi "Zamjenava ali odstop ni možen! Odstranjen varnostni pečat!" kar v prevodu pomeni "Zamenjava ali dvig ni mogoč! Varnostni pečat odstranjen! Reklamcije in vračila ne sprejemamo.
Snop svetlo rjavih lasnih podaljškov, pritrjenih z rumenim trakom in nameščenih na črno kartonsko podlago. Zgornje besedilo v slovenščini se glasi "Zamenjava ali odstop ni možen! Odstranjen varnostni pečat!" prevod v "Zamenjava ali vračilo ni možno! Vračila ali reklamacije ne sprejemamo.
.Izdelka potrošnik ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe ampak sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo izdelka, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Izdelek, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen (z neodstranjenim in nepoškodovanim varnostnim pečatom), nepoškodovan in v originalni embalaži. Priloženi morajo biti vsi spremni dokumenti (original račun, navodila, …). V izogib morebitnim kasnejšim zapletom in za natančno predstavitev okoliščin se vsi vrnjeni izdelki fotografirajo!

Izjeme

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v primerih:
 • zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat ali odstranil varnostni trak (kupec nima pravice do odstopa od nakupa in posledično vračila izdelka za izdelke, ki so bili pomerjeni, uporabljeni ali nošeni, ker tovrstni izdelki zaradi higienskih ali zdravstvenih razlogov niso primerni za vračilo ali zamenjavo);
 • v primeru, ko je bil artikel (garnitura sestavljena iz različnih posameznih kosov/trakov, ki sestavljajo celoto) razpakiran in odstranjen varnostni trak (funkcija varnostnega traka je enaka funkciji pečata), potrošnik artikla ne more vrniti;
 • blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti.

Stroški vračila pošiljke

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o odstopu od pogodbe (nakupa). Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.
 • Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Vračilo vplačila

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun.
 • Vračilo plačila v gotovini ni mogoče,
 • vračilo vplačila s poštno nakaznico ni mogoče!
Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

Kaj v primeru, ko je izdelek bil uporabljen

Potrošnik blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje blaga, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo blaga, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Namen odstopa od pogodbe na daljavo je omogočiti, da potrošnik brezplačno preveri kupljeno blago – ogled in preizkus izdelka v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in lastnosti. Potrebno je poudariti, da v kolikor določene lastnosti oz. neskladnosti izhajajo že iz navodil za uporabo, oz. iz tehnične specifikacije, potem raba izdelka ni nujno potrebna za ugotovitev navedenega. Potrošnik lahko blago pregleda v enaki meri kot bi lahko storil v trgovini. Vsakršno nadaljnje “preizkušanje” oziroma očitna uporaba izdelka pomeni odgovornost potrošnika za zmanjšano vrednost blaga. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Kupec mora izdelke vrniti nepoškodovane, v nespremenjeni količini in v originalni nepoškodovani embalaži. Ker je embalaža sestavni del artikla, jo je prav tako treba priložiti tako, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja artikla (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini). Priložen mora biti tudi original račun. Za nastale stroške zaradi ravnanja izven pogojev poslovanja ne odgovarjamo.

Odstop potrošnika od pogodbe za izdelke iz kompleta

Pri kompletih, ki so sestavljeni iz različnih artiklov ni možno uveljavljati odstop od pogodbe za posamezen izdelek. Odstop od pogodbe in vračilo kupnine je možno samo za celoten komplet izdelkov. Potrošnik mora vrniti vse artikle iz kompleta. Pri odstopu od pogodbe za komplet artiklov potrošnik dobi na TRR vrnjen znesek v višini vplačanega zneska za komplet, ki ga vrača.

Odstop potrošnika, ko je bil izdelek/izdelki v različnih spletno prodajnih akcijah

V primeru vračila enega ali več artiklov kupljenih v okviru akcije, kot je npr. nakup dveh izdelkov namesto enega in se na osnovi tega obračuna predhodno določena stopnja popusta, ali npr. tri za dva (kupiš 3 plačaš 2), se kupcu v primeru želje po vrnitvi denarja ne povrne celotna kupnina. Izračuna se tako, da se izdelek/izdelki, ki jih kupec ne vrne obračunajo po polni ceni in nato se od zneska kupnine odšteje vsota polnih cen. Razlika se povrne kupcu. V kolikor je vsota polnih cen izdelkov, ki jih kupec ne vrne, nižja od praga minimalne vsote nakupa za brezplačno poštnino se od razlike, ki je povračilo kupcu odšteje tudi strošek poštnine. V primeru vračila enega ali več artiklov, kupljenih v okviru akcije, pri kateri kupec ob nakupu nad določenim zneskom prejme brezplačno nek artikel iz spletne ponudbe, se kupcu v primeru želje po vrnitvi denarja ne povrne celotna kupnina vrnjenega artikla oz. artiklov. To velja za primer, da je bil vrnjen artikel oz. artikli ključni pri prejemu brezplačnega artikla. Kupec ima na izbiro tri možnosti:
 1. Proporcionalno se obračuna vrednost vrnjenega izdelka in se kupcu vrne kupnina v tej vrednosti;
 2. kupec se odloči za vračilo artikla, ki ga je prejel brezplačno (v tem primeru mora biti artikel nepoškodovan, neuporabljen, z ustrezno etiketo;
 3. v primeru, da želi zadržati brezplačen artikel, mora iz spletne prodajalne izbrati drug artikel, ki presega vrednost, zaradi katere je prejel brezplačen artikel.

Napotki za odstop od pogodbe

Pri spletnem nakupu si izdelkov pred nakupom ni možno fizično ogledati, zato je predvidena (znotraj zakonskih okvirov) možnost odstopa od pogodbe. Ker želimo, da to lahko opravite čim hitreje in brez zapletov, smo pripravili seznam, na kaj je treba biti pozoren pri nakupu na daljavo po tem, ko artikel prevzamete:
 • previdno odprite embalažo in jo hranite v nespremenjenem stanju, dokler niste v celoti prepričani, da je izdelek ustrezen,
 • ne odpirajte in ne razstavljajte izdelkov, ki imajo varnostni pečat ali so karkoli drugače zaščiteni, speti, pritrjeni, povezani v celoto, komplet, garnituro.
Prav tako je treba vedeti, da sklenitev pogodbe na daljavo potrošniku ne daje več pravic, kot sicer sklenitev pogodbe na klasičen način (to je z obiskom v prodajalni). Tako potrošnik ne more in ne sme prejetega blaga neovirano uporabljati ves čas do odstopa od pogodbe, saj tukaj ne gre za nakup na preizkušnjo, kjer bi bil preizkus blaga pogoj za ohranitev pogodbe v veljavi. Potrošnik tako sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno “preizkušanje”, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, potrošnik pa odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnikova pravica do odstopa, določena v 43.č členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ni absolutna in neomejena, pač pa ima potrošnik možnost premisleka in odstopa od pogodbe v 14 dneh od prejema blaga oziroma od seznanitve s pravico do odstopa od pogodbe. Prav tako je treba vedeti, da sklenitev pogodbe na daljavo potrošniku ne daje več pravic, kot sicer sklenitev pogodbe na klasičen način (to je z obiskom v prodajalni). Tako potrošnik ne more in ne sme prejeto blago neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, saj tukaj ne gre za nakup na pokušnjo, kjer je preizkus blaga pogoj za ohranitev pogodbe v veljavi. Potrošnik tako sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno »preizkušanje«, ki odstopa od navedenega (npr. nakup in uporaba televizorja za čas nogometnega prvenstva ali nakup in uporaba fotoaparata za čas načrtovanega potovanja, ipd.), je mogoče šteti za uporabo blaga, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Pravica do odstopa od pogodbe ne daje potrošniku nobene pravice več, pač pa samo možnost, da tudi po tem, ko že prejme blago, ponovno premisli svojo odločitev o nakupu in v primeru, da je bila ta odločitev prenagljena, spremeni svojo odločitev in odstopi od pogodbe.

Ali ste prejeli poškodovan izdelek, napačno barvo, dolžino, vrsto, …?

Potrošnik lahko v primeru, da je prejel poškodovano blago ali napačno vrsto blaga v primerjavi z naročenim (npr. napačna dolžina, barva, teža, količina), reklamira blago v roku osmih (8) dni od prevzema paketa tako, da pošlje izpolnjen obrazec za vračilo blaga, ki je na voljo na povezavi obrazec za vračilo ali zamenjavo izdelka skupaj z originalnim računom, na naslov spodaj: impressum da V primeru reklamacije, lahko potrošnik, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo izdelka, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. V slednjem primeru si ponudnik pridržuje pravico da za čas, ko je potrošnik blago uporabljal obračuna najemnino po veljavnem ceniku, vendar največ v znesku za kolikor se je v času uporabe in zaradi uporabe izdelku zmanjšala tržna vrednost. Izdelki, ki jih vračate naj bodo nerabljeni, nepoškodovani oziroma takšni kot ste jih prejeli ter v originalni embalaži in z vsemi prejetimi dodatki, sicer vam bomo v primeru vašega vračila izdelka obračunali ustrezno odškodnino katera bo natančno določena po pregledu vrnjenega izdelka in evidentirana v zapisniku. V primeru napačno poslanega izdelka s strani ponudnika, strošek poštnine vračanja napačno poslanega izdelka krije ponudnik.
 • V primeru napačno poslanega izdelka je le tega možno reklamirati, če njegova embalaža še ni odprta – v kolikor je embalaža napačno poslanega izdelka poškodovana ali kako drugače uničena (odstranjeno varovalo) izdelka ni mogoče reklamirati,
 • pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!
Pri vračilu obvezno priložite račun in obrazec za vračilo blaga. Če nam boste poslali izdelek brez računa in pravilno izpolnjenega obrazca za vračilo blaga, vas bomo z e-pošto zaprosili za manjkajočo dokumentacijo. Prosimo, da upoštevate, da kot datum prejema izdelka šteje datum, ko prejmemo izdelek in celotno zahtevano dokumentacijo. V primerih, ko zahtevane dokumentacije ne boste dostavili v roku 8 dni po oddaji našega obvestila, vam bomo izdelek na vaše stroške vrnili. Upravičenost vaše reklamacije bomo preverili ter vas v roku osmih (8) dni obvestili o izsledku postopka.

Stvarna napaka

Napaka je stvarna kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu. Uveljavljanje stvarne napake Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla. Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Kemična obdelava podaljškov

Barvanje in/ali kakršnakoli kemična obdelava lasnih podaljškov je na lastno odgovornost, saj so barve različnih proizvajalcev drugačne in nihče ne more ponuditi jamstva, da bodo lasni podaljški po barvanju še enaki!
 • Barvanje in/ali kakršnakoli kemična obdelava lasnih podaljškov razveljavi možnost reklamacije na lasne podaljške.

Definicije

 • Potrošnik: po ZVPot-F je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.