OBRAZEC ZA VRAČILO/ZAMENJAVO IZDELKOV

POMEMBNO

Izdelek vračam na lastne stroške.
Stroške vračanja izdelka bo ponudnik kril v skladu z zakonodajo.
Če ponudnik oceni, da blago ni vrnjeno v enakem (originalnem) stanju, kot je bilo ob prodaji posredovano kupcu, si slednji pridržuje pravico do odškodnine oziroma do ponovne in tokrat nepreklicne dostave takšnega blaga kupcu na njegove stroške.
Več o tem lahko najdete v reklamacije in vračila na strani.
Ime in priimek/podjetje
Kopija sporočila bo poslana na vaš epoštni naslov.
Obrazec za vračilo v celoti izpolnite elektronsko, izdelek skupaj z originalnim računom pošljete na naslov spodaj:

Odgovor na podano reklamacijo vam bomo sporočili čimprej oz. najkasneje v osmih dneh.
Pri obravnavanju vašega reklamacijskega zahtevka bodo upoštevani splošni pogoji prodaje in ZVPot.