SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNE TRGOVINE LASNI PODALJŠKI 123

Dobrodošli

Spoštovani obiskovalci, želimo vam izraziti dobrodošlico na straneh spletne trgovine lasnipodaljski123.si (v nadaljevanju: spletna trgovina).

Predno se boste odločili v naši spletni trgovini karkoli kupiti vas prosimo da natančno preberete pravno obvestilo in pogoje poslovanja, kajti le ti so zavezujoči, tako za nas, kot za vas spoštovani obiskovalci.

1. Splošno

V splošnih pogojih poslovanja spletne trgovine lasnipodaljski123.si (v nadaljevanju: spletna trgovina) so določeni pogoji nakupa in prodaje izdelkov v spletni trgovini, ki jo upravlja podjetje ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju: ponudnik, trgovec, prodajalec), registrirano za opravljanje prodaje prek spleta:

impressum duo

Splošni pogoji poslo1vanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletni strani in so stalno dostopni na vseh straneh spletne trgovine. Ponudnik tudi pred nakupom izrecno opozarja na splošne pogoje ter zahteva, da se kupec z njimi seznani in da se z njimi strinja, preden opravi nakup. Če se kupec z njimi ne strinja, ne more opraviti nakupa. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje v spletni trgovini. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec (v nadaljevanju: uporabnik) uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. V primeru samodejne registracije v spletno trgovino, po oddaji naročila, pridobi uporabnik uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki je samodejno določeno in ga uporabnik prejme v svoj e-poštni predal. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Trgovec bo osebne podatke, ki jih obiskovalec navede ob registraciji, uporabljal in obdeloval za namene sklepanja in izpolnjevanja pogodb, sklenjenih na daljavo.

1.1. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti Trgovca (firma in sedež družbe, matična in davčna številka, register in številka vpisa v register );
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno z morebitnimi poprodajnimi storitvami;
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem rok dostave;
 • informacije o možnih načinih plačila;
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
 • informacije o možnih načinih vračila izdelkov;
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.

1.2. Definicije

 • Uporabnik spletne trgovine je oseba, ki spletno trgovino uporablja;
 • registrirani uporabnik je uporabnik, ki je opravil registracijo in s tem pridobil vstopno geslo in uporabniški račun v spletni trgovini:
 • uporabnik hitrega nakupa/gost je uporabnik, ki v spletni trgovini opravi nakup tako, da ne opravi registracije, ampak izbere možnost hitrega nakupa (v tem primeru se skozi postopek nakupa opravi samodejna registracija uporabniškega računa):
 • kupec v spletni trgovini je uporabnik, ki opravi nakup prek postopka registracije ali hitrega nakupa. Kupec je lahko potrošnik ali pravna oseba. Če je kupec pravna oseba, se v polja za vpis podatkov o podjetju vnesejo osebni podatki zakonitega zastopnika pravne osebe. Zaradi izvajanja pravic na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov je treba razlikovati med kupcem, ki je fizična oseba (potrošnik),  in kupcem, ki je pravna oseba. Za kupce, ki so pravne osebe, ne veljajo določila ZVPot, ampak določila iz teh splošnih pogojev:
 • naročilo ali nakup so vsi izdelki, ki jih je kupec naročil v spletni trgovini,
 • verifikacija in eksplicitna potrditev naročila, postopek s katerim ponudnik preverja pristnost in istovetnost naročila v primeru, ko je izbran način plačila “plačilo po povzetju”.

2. NAROČILO

V spletni trgovini je mogoče naročiti izdelke 24 ur na dan 7 dni v tednu. Izdelke je mogoče naročiti v slovenskem jeziku, dostavljajo pa se na območju Republike Slovenije.

Naročilo lahko izvede fizična ali pravna oseba. Če nakup opravi pravna oseba, je treba izpolniti dodatna podatkovna polja za identifikacijo pravne osebe.

Naročilo postane veljavno in nepreklicno, ko ga kupec odda (pritisne gumb “Oddaj naročilo”), takoj zatem pa prejme elektronsko obvestilo ponudnika o uspešni oddaji naročila. To elektronsko obvestilo ni potrdilo, da je izdelek na zalogi ali da se je začela odprema. V primeru plačila s plačilno kartico ali po povzetju bo naročilo potrjeno in odposlano najkasneje v 2 delovnih dneh po oddaji naročila, in sicer z novim e-obvestilom o potrditvi in odpremi naročila. V primeru plačila z bančnim nakazilom bo kupec obvestilo o potrditvi in odpremi naročila prejel takoj po prejemu plačila naročila na transakcijski račun ponudnika. Ko je skupni znesek naročila nakazan na transakcijski račun ponudnika, je naročilo plačano. Za plačilo naročila z bančnim nakazilom ima kupec na voljo 1 delovni dan, če v tem času naročila ne plača, lahko ponudnik naročilo/pogodbo prekliče.

Če naročenega izdelka ni na zalogi ali naročila ni mogoče izvesti zaradi drugih razlogov, bo kupec o tem obveščen po elektronski pošti ali po telefonu. V primeru napake lahko kupec naročilo v času do prejema elektronskega obvestila o potrditvi in odpremi naročila prekliče brez dodatnih stroškov.

Če ponudnik sumi, da je prišlo do zlorabe spletne trgovine, lahko naročilo zavrne. Z izvedbo naročila kupec potrjuje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji in da je bil nanje izrecno opozorjen.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je v spletni trgovini {{config path=”general/store_information/name”}} sklenjena v trenutku, ko ponudnik kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo z naslovom: “Naročilo sprejeto”. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in obvezujoči tako za ponudnika kot za kupca.

Pogodba o nakupu je shranjena pri ponudniku,kupec pa lahko do nje kadar koli dostopa tudi prek svojega uporabniškega računa v spletni trgovini. V vsakem primeru pa lahko uporabnik zahteva pogodbo o nakupu prek elektronske pošte tukaj.

Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter ponudniku odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

Cene izdelkov in rok veljavnost ponudbe

Vse cene so v evrih (EUR) in ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV) in prav tako ne zajemajo stroškov dostave oziroma poštnine. Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku oddaje naročila. Roki veljavnosti akcijskih cen so navedeni v spletni trgovini. Akcijske cene oz. posebni popusti, veljavni ob nakupu, se ob oddaji naročila samodejno upoštevajo in jih ni treba posebej uveljavljati. Če se akcijska cena ali popust zaradi kakršnega koli razloga ob končnem obračunu v sistemu ne upošteva, mora uporabnik ponudnika o tem predhodno obvestiti in zahtevati popravek obračuna ali odpravo napake v ceni. Če kupec poravna znesek, ki je bil končno obračunan brez določenega popusta ali akcijske cene, se šteje, da je konkludentno (molče) sprejel ceno iz končnega obračuna in pri ponudniku ne uveljavlja naknadnega ugovora. Ponudnik se lahko kljub temu, glede na posamezne okoliščine, po lastni presoji odloči, da kupcu povrne razliko v ceni ali mu izda dobropis za prihodnje nakupe v spletni trgovini.

Pridružujemo si pravico do dnevnih sprememb cen izdelkov v spletni trgovini brez predhodnega obvestila.

 • Cene izdelkov in stroškov dostave navedene v spletni trgovini so v EUR in ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV),
 • cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila,
 • cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, brezplačna poštnina …) veljajo na dan oddaje naročila,
 • cene na spletni strani ne vključujejo stroškov dostave ali kakršnikoli drugih dajatev ali pristojbin, v kolikor ni izrecno navedeno drugače.

Preverjanje pristnosti naročila (verifikacija) in eksplicitna potrditev naročila

Ponudnik po prejemu naročilo pregleda in za naročila pri katerih je izbran način plačila “plačilo po povzetju” preveri pristnost naročila (verificira). Verifikacija naročila pomeni, da ponudnik za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave telefonsko kontaktira uporabnika (kupca, ki je izbral način plačila “plačilo po povzetju”) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Po potrditvi naročila (pristnost, istovetnost) ponudnik uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o statusu naročila, ki je po uspešni verifikaciji “Potrjeno”.

Dokler naročilo ni verificirano in eksplicitno potrjeno s strani kupca ima status, ali “Novo naročilo” ali “Čakanje na potrditev naročila” in ni odposlano. Več o statusih naročil si lahko ogledate na povezavi statusi naročil.

Naročilo, ki v treh dneh ni verificirano, prodajalec zavrne in o tem obvesti kupca.

2.1. Dobavni rok

Lastnik spletne trgovine se trudi, da bo blago dostavljeno do naročnika v čim krajšem roku, predvidoma v 1 do 3 delovnih dneh, ki prične teči od trenutka kupčeve potrditve naročila, oziroma pri izbiri načina plačila “plačilo po povzetju” od trenutka uspešne verifikacije naročila (razen če pri izdelku ne piše drugače). Po oddaji naročila boste prejeli njegovo potrditev, ki vsebuje potrditev naročenih artiklov in skupno ceno. V primeru, da blaga, ki ste ga naročili ni na zalogi, se bomo z vami dogovorili o dobavnem roku, oz. naročilo preklicali.

2.2. Zavrnitev naročila

 • Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru, če naročila ne more izvesti, zavrne naročilo in o tem obvesti kupca,
 • ponudnik si pridržuje pravico da zavrne naročilo kupca, ki je v preteklosti že opravil naročilo, nato eksplicitno potrdil naročilo (bodisi telefonsko, bodisi e-poštno sporočilo), vendar naročene pošiljke ni prevzel ter s tem dejanjem namenoma povzročil nepotrebne stroške ponudniku (tovrstno dejanje šteje kot namerno povzročanje poslovne škode ponudniku),
 • če ponudnik sumi, da je prišlo do zlorabe spletne trgovine, lahko naročilo zavrne,
 • če so podatki (telefonska številka in/ali e-poštni naslov) v naročilu netočni ali napačni,
 • naročilo, ki v treh dneh ni verificirano se zavrne.

2.3. Načini plačila

Bolj podrobno o načinih plačilih in varnosti plačevanja v spletni trgovini  si lahko ogledate na povezavi načini plačila.

2.3.1. Plačilo po povzetju

Naročeno blago plača kupec po povzetju pošiljke poštnemu uslužbencu oziroma kurirski službi.

kolikor stranka pošiljke 1x ne prevzame, je pri naslednjem naročilu možno le plačilo s kreditno oz. plačilno kartico, ali Paypal-om. V kolikor se kupcu naročilo v skladu z medsebojnim dogovorom med ponudnikom in kupcem navkljub enkratnemu ne prevzemu ponovno pošlje s plačilom po povzetju in ga kupec ponovno ne prevzame, se kupcu zaračunajo stroški povezani z ne prevzemi, saj se to dejanje šteje kot namerno povzročanje poslovne škode ponudniku.

2.3.2. Plačilo s kreditno ali debetno kartico

isa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, American Express, Diners.

Pri plačilu s kreditno ali debetno kartico gre plačilo najprej na začasno avtorizacijo (pred-avtorizacija).

2.3.4. Paypal

Po oddaji naročila bo kupec avtomatsko povezan na spletno stran www.paypal.com, kjer se prijavi s svojim uporabniškim imenom in geslom ter opravi plačilo.

Pri plačilu s PayPal-om gre plačilo najprej na začasno avtorizacijo (pred-avtorizacija).

Kaj je začasna avtorizacija (pred-avtorizacija)

Začasna (pred) avtorizacija pomeni preverjanje veljavnosti in višine sredstev na kartici, potrebnih za nakup. Pri začasni avtorizaciji se pred dejansko transakcijo “rezervira” določen znesek. Na ta način se zagotovi, da bo ta znesek ob dokončnem knjiženju na vsak način na razpolago. Začasna avtorizacija ostaja veljavna določen čas (do 10 dni) in nato samodejno propade. V tem času se dejanski prenos sredstev izvrši šele po tem, ko se naročeno blago odpremi.

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira. Vse slike poleg izdelkov so simbolične.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je od 1 do 3 delovne dni od potrditve naročila za dostavne naslove v Sloveniji. Za izdelke, ki trenutno niso na zalogi, predvideni rok dobave Trgovec sporoči uporabniku (kupcu) po elektronski pošti ali po telefonu.

Trgovec bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner Trgovca za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil z nižjimi stroški. V primeru prevzema izdelkov po poštnem povzetju plača kupec tudi poštne stroške po spodnji lestvici, stroške provizije za vplačilo odkupnine pa plača Trgovec.

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi naslednji način dostave oz. prevzema izdelkov:

 • plačilo po povzetju, v tem primeru uporabnik (kupec) plača poštne stroške in stroške provizije za vplačilo odkupnine,
 • vnaprejšnje plačilo (paypal, kartica, bančno nakazilo), v tem primeru uporabnik (kupec) plača poštne stroške.

Naročeni izdelki bodo dostavljeni s Pošto Slovenije, ki vam nudi klasično in zanesljivo dostavo.

Pismonoša vam bo pošiljko dostavil na izbrani naslov za dostavo. V primeru, da vas na njem ob poskusu vročitve paketa ne bo, vam bo v nabiralniku pustil obvestilo, s katerim lahko pošiljko skupaj z osebnim dokumentom prevzamete na najbližji Pošti.

Strošek redne dostave je enoten za celo Slovenijo.

Izdelki bodo dostavljeni v ustrezni embalaži, ki bo zagotavljala zaupnost narave izdelka.

STROŠEK DOSTAVE
Vrednost nakupado 60 €nad 60 €odkupnina v primeru plačila po povzetjuPOTREBEN ČAS ZA DOSTAVO
POŠTA SLOVENIJE3,30€brezplačnoVariabilen znesek, odvisen od vrednosti nakupa (1,80€+(X*1,07%))1 – 3 delovne dni
X=vrednost nakupa

4. Postopek nakupa

4.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

Naročilo nakupa je razdeljeno na dva koraka in se sklepa v slovenskem jeziku ter je zavezujoče tako za kupca kot prodajalca.

4.1.1. korak 1

spletni trgovini uporabnik izbere želene izdelke in jih doda v košarico s klikom na ustrezno ikono. V košarico se lahko doda poljubno število izdelkov. Ko uporabnik z dodajanjem izdelkov zaključi, lahko nadaljuje z nakupovanjem (izdelki se v košarici shranijo za kasnejši nakup) ali zaključi nakup. Izdelke v košarici lahko poljubno brišete z ikono “X” oz. spreminjate količino. Ko je uporabnik naročilo oblikoval se pomakne na naslednji korak s klikom na gumb “Zaključi nakup”.

4.1.2. korak 2

Registrirani uporabniki vpišite svoje uporabniško ime in geslo v namenski polji. Neregistrirani uporabniki (gost) lahko opravijo nakup brez registracije. S podatki, ki so jih vnesli na zaključku nakupa se opravi samodejna registracija uporabniškega računa. Takoj, ko oddate naročilo, boste po e-pošti prejeli sporočilo s povezavo za aktivacijo računa in geslo za prijavo v spletno trgovino. Po potrditvi aktivacije računa se lahko prijavite v spletno trgovino in, bodisi spremenite, bodisi prekličete vaše naročilo.

nosna polja, ki so označena z zvezdico, morajo biti izpolnjena obvezno.

Preglejte ali je naslov za dostavo in plačilo pravilen. Če želite izdelek poslati na vaš naslov kjer ste dosegljivi dopoldan, lahko naslov za dostavo spremenite.

Izberite način dostave. Trenutno za nas opravlja dostavo Pošte Slovenije. Pred nadaljevanjem pazljivo preberite Splošne pogoje uporabe in označite v polju, če Splošne pogoje uporabe sprejemate oz. prenehajte uporabljati spletno trgovino, v kolikor jih ne želite sprejeti.

Izberite način plačila. Možno je plačilo po povzetju, ki ga plačate dostavni službi z gotovino ob prevzemu pošiljke, s kreditno ali plačilno kartico in PayPal-om. Naročilo potrdite na ikono “Oddaj naročilo”. Potrdilo o oddanem naročilu boste prejeli na vaš elektronski naslov.

4.2. V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

 • prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) že predhodno ustvaril uporabniški račun;
 • iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
 • izbor izdelka za nakup;
 • določitev količine izdelka za nakupi;
 • dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico (gumb “Dodaj v košarico”);
 • določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
 • pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna;
 • izbor načina dostave izdelka (trenutno je samo Pošta Slovenije);
 • izbor načina plačila;
 • pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter
 • potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa.

4.3. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • spreminja izbrani način dostave izdelka;
 • spreminja izbrani način plačila ter
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila.

4.4. Naročilo sprejeto

V spletni trgovini {{config path=”general/store_information/name”}} je izdelke mogoče naročiti le z dostavo na naslov na območju Republike Slovenije. Naročilo je mogoče oddati le v slovenskem jeziku. Naročilo postane veljavno s trenutkom, ko ga kupec odpošlje.

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Ponudnika po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto in pisno obvestilo o pogodbenih določilih v obliki, ki zagotavlja njihovo hranjenje in kasnejšo uporabo.

Če izdelka ni na zalogi, bomo o tem kupca obvestili takoj po oddanem naročilu in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

4.5. Verifikacija in potrditev naročila

Ponudnik po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročila pri katerih je izbran način plačila plačilo po povzetju verificira. Verifikacija naročila pomeni, da ponudnik za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave telefonsko kontaktira uporabnika (kupca, ki je izbral način plačila “plačilo po povzetju”) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o statusu naročila, ki je po uspešni verifikaciji “Potrjeno”.

Dokler naročilo ni verificirano in potrjeno s strani kupca ima status “V obdelavi” in ni odposlano.

4.6. Blago odposlano

Ponudnik v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu Trgovec obvesti kupca o pravici do odstopa od pogodbe in načinu izvrševanja te pravice ter navede naslov, kamor lahko kupec pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave.

Naročeni izdelki bodo odpravljeni po prejetem plačilu, razen v primeru plačila po povzetju.

4.7. Izdaja računa

Ponudnik priloži natisnjen račun k pošiljki.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

5. Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Ponudnika in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Za presojo določil kupoprodajne pogodbe se uporablja slovensko pravo.

6. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Za odstop od pogodbe veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila. Za odstop od pogodbe se uporablja 43. člen Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa: “Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.”

Bolj podrobno o pravici do odstopa od pogodbe si lahko ogledate na povezavi pravica potrošnika do odstopa od pogodbe/nakupa.

7. Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. Trgovec v te namene uporablja Comodo 256-bitni SSL certifikat.

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

8. Varstvo otrok in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je mlajši od 18 let ali oseba z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih zakonitih zastopnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Trgovec brez izrecnega dovoljenja zakonitih zastopnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo osebe, mlajše od 18 let ali osebe z omejeno ali popolno odvzeto poslovno sposobnostjo, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od teh oseb tretjim osebam, razen njihovim zakonitim zastopnikom.

Vsaka komunikacija, namenjena osebam mlajšim od 18 let ali osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala njihove zaupljivosti, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

9. Politika zasebnosti

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki si jo lahko ogledate na povezavi zasebnost.

10. Mnenja uporabnikov in ocene izdelkov

Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo kupci. Ponudnik ima pravico, da pred objavo pregleda mnenja, komentarje in ocene in ne objavi tistih, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva ali po mnenju Ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine. Ponudnik ne odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.

Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in Ponudniku podaja osebno privolitev Ponudniku za objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih, z navedbo imena avtorja. Ponudnik ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno v reklamne namene vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah.

11. Koda za popust-Promocijska koda

Koda za popust prinaša različne ugodnosti pri nakupu v spletni trgovini {{config path=”general/store_information/name”}} in je časovno omejena. Aktivno kodo za popust najdete v meniju dodaten popust za oboževalke, na strani posameznega oddelka, v našem e-obveščevalcu ali drugih medijih.

Uporaba kode za popust:

 • Izberite artikle, ki jih želite kupiti in jih dajte v košarico. Ko končate z dodajanjem artiklov v košarico, nadaljujte s klikom na gumb Zaključek. Navedite naslov za dostavo, izberite način dostave in izberite način plačila;
 • v istem koraku v polje koda za popust vpišite kodo za popust in vnos potrdite s klikom na gumb uveljavi kupon;
 • ko vpišete kodo za popust, se vrednost kode za popust avtomatsko odšteje od cene vašega naročila v povzetku naročila. Ostane znesek, ki ga je potrebno še poravnati;
 • koda za popust je enkratna koda, kar pomeni, da jo lahko uporabite le enkrat. Vrednost kode za popust ne more presegati vrednosti naročenih artiklov.

11.1. Promocijska koda in nesprejeta-zavrnjena naročila

Prodajalec si pridržuje pravico da kupcu, ki v preteklosti ni prevzel ali je odklonil prevzeti predhodno eksplicitno/nedvoumno potrjeno naročilo in opravi novo naročilo ter uporabi promocijsko kodo za dodaten popust v spletni trgovini Lasni podaljški 123, le to brez predhodnega obvestila, pojasnila, ali zavrne in prekliče, ali ga pozove k oddaji novega naročila z vnaprejšnjim plačilom in brez popusta/uporabe promocijske kode, to je izbiri plačila s kreditno oz. plačilno kartico, ali Paypal-om.

Izbira, ali bo tovrstno naročilo preklical, ali pozval kupca k načinu plačila, ki omogoča vnaprejšnje plačilo in brez uporabe promocijske kode je na strani prodajalca.

12. Odgovornost

Čeprav se Ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

13. Pritožbe, spori in uporaba prava

Ponudnik spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Ponudnik ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na kontakt spodaj:

impressum solo

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil uporabnika (kupca) o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Ponudnikom in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Ponudnikom in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

14. Spremembe splošnih pogojev poslovanja in uporabe spletne strani

Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Ponudnika, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja in uporabe spletne strani, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani {{store url=””}}. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Vsi obiskovalci se morajo s spremembami seznaniti in jih tudi upoštevati.

Ta pogodba velja vse dokler ga ena od strank ne prekine. Pogodbo lahko prekinete kadarkoli tako, da ne uporabljate več spletne strani {{store url=””}} in uničite vse materiale, ki ste jih s strani posneli, natiskali ali na kakršenkoli drug način shranili.

Uporabnik ima pravico kadarkoli preklicati svojo registracijo. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo Ponudniku sporoči preklic.

Želimo vam prijetno nakupovanje v naši spletni trgovini!

Posodobljeno 02.11.2017