Varstvo osebnih podatkov

V tej Izjavi o varstvu osebnih podatkov so opisani načini, na katere podjetje pridobiva, hrani in uporablja informacije o posameznikih, ki obiščejo to spletno stran. KO UPORABLJATE TO SPLETNO STRAN, HKRATI SOGLAŠATE S PRIDOBIVANJEM IN UPORABO INFORMACIJ NA NAČIN, KI JE DOLOČEN S TO IZJAVO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV. POTRJUJETE, DA STE SEZNANJENI Z MOŽNOSTJO, DA podjetje TO IZJAVO PO LASTNI PRESOJI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA OBČASNO SPREMENI, PRILAGODI, DODA ALI ODSTRANI OZIROMA DRUGAČE POSODOBI. Vendar pa bomo vaše osebne podatke vedno obravnavali v skladu z Izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki je bila v veljavi v času, ko so bili podatki pridobljeni. O vseh spremembah te Izjave bomo poročali na tej spletni strani, da boste v celoti seznanjeni s tem, kakšne podatke zbiramo, kako jih uporabljamo in pod katerimi pogoji jih je dovoljeno razkriti. Izjava o varstvu osebnih podatkov se nahaja na naši domači strani, na voljo pa je tudi na vseh straneh, kjer se zahtevajo Osebni podatki. Na takih mestih so lahko po potrebi navedena tudi dodatna pojasnila glede namena njihove uporabe.

Jamčenje varstva podatkov

Izraz “Osebni podatki” se v tej Izjavi uporabljajo za podatke, kot so na primer vaše ime, rojstni datum, naslov elektronske pošte, poštni naslov ali telefonska številka, na osnovi katerih vas je mogoče identificirati. V večini primerov bomo vaše Osebne podatke obravnavali tako, kot je opisano v tej Izjavi. Vendar pa si pridržujemo pravico do dodatne obravnave v obsegu, ki ga omogoča ali zahteva zakon, ali v obsegu, ki je potreben v primeru sodne ali kazenske preiskave.
V naslednjih poglavjih so opisani načini in čas pridobivanja Osebnih podatkov.

Namen uporabe Osebnih podatkov

Večina naših služb ne zahteva nikakršne registracije, ampak vam omogoča obisk naše spletne strani, ne da bi morali pri tem razkriti svojo identiteto. Vendar pa bodo nekatere službe morda od vas zahtevale vaše Osebne podatke. Če se v takih primerih odločite, da nekaterih izmed njih ne boste razkrili, se lahko zgodi, da ne boste imeli dostopa do določenih delov spletne strani in do odziva na vaše povpraševanje.
Vaše Osebne podatke bomo lahko pridobili in uporabljali, da vam bomo lahko zagotovili izdelke in storitve, vam zanje izdajali račune, tržili izdelke in storitve, za katere menimo, da so za vas zanimivi, ali pa z vami komunicirali v druge namene, ki bodo razvidni na podlagi okoliščin ali o katerih vas bomo obvestili, ko bomo od vas pridobili Osebne podatke.

Nerazkrivanje Osebnih podatkov

Vaših Osebnih podatkov ne bomo prodajali, posredovali ali drugače pošiljali tretjim, razen v primerih in obsegu, ki jih določa ta Izjava. Osebni podatki se lahko prenesejo tudi na tretje, ki poslujejo za nas ali v našem imenu, za nadaljnjo obdelavo v skladu z namenom, za katerega so bili podatki v osnovi pridobljeni, ali pa se lahko obdelajo na druge zakonite načine, na primer za dobavo storitev, vrednotenje uporabnosti te spletne strani, trženje, upravljanje s podatki ali tehnično podporo. Te tretje strani so se s pogodbo, ki so jo sklenile z nami, obvezale, da bodo Osebne podatke uporabljale zgolj za dogovorjene namene ter jih ne bodo prodajale in razkrivale tretjim, razen v obliki ali obsegu, ki ga zahteva zakon, ki ga dovoljuje podjetje ali pa ga določa ta Izjava.

Osebni podatki, ki bi jih od vas pridobili, se lahko prenesejo na tretjo stranko tudi v primeru prodaje, odstopa pravic ali prenosa podjetja ali njegovega dela na tej lokaciji in z njim povezanih podatkov o kupcih. V tem primeru bi od kupca, prevzemnika pravic ali prevzemnika podjetja zahtevali, da z Osebnimi podatki ravna v skladu s to Izjavo. Osebni podatki se lahko tretjim razkrijejo tudi, če to od nas zahteva veljavna zakonodaja, sklep sodišča ali vladni predpis oziroma če je razkritje sicer potrebno v podporo kazenski ali sodni preiskavi ali postopku v Sloveniji ali v tujini.

Pravica do dostopa, popravkov in ugovora

Ko Osebne podatke obdelujemo, vedno v razumnem obsegu poskrbimo za to, da so točni in posodobljeni za namen, za katerega so bili pridobljeni. Imeli boste možnost ugovora proti obdelavi svojih Osebnih podatkov, če obdelava ni smotrno potrebna za pravno utemeljen poslovni namen, kot je opisano v tej Izjavi ali v skladu z zakonom. V primeru neposrednega elektronskega trženja vam bomo zagotovili način, kako se lahko izključite iz prejemanja elektronskih reklamnih sporočil oziroma način, da se vanj vključite, če to zahteva zakon. Če se želite na nas obrniti glede naše uporabe vaših Osebnih podatkov ali pa nasprotovati obdelavi teh podatkov, uporabite za to ustrezen kontaktni obrazec na povezavi. Če se boste obrnili na nas, napišite ime spletne strani, na kateri ste dali svoje podatke, in konkretne informacije, za katere želite, da jih popravimo, posodobimo ali izbrišemo, hkrati pa se ustrezno identificirajte. Zahtevki za izbris bodo obravnavani v skladu z veljavnimi zakonskimi in etičnimi zahtevami glede poročanja, vlaganja ali hranjenja dokumentov, ki nas obvezujejo.

Varnost in zaupnost

Da bi zagotovili varnost in zaupnost Osebnih podatkov, ki jih pridobivamo na spletu, uporabljamo podatkovne mreže, ki so med drugim standardno zaščitene s požarnim zidom in geslom. V času upravljanja z vašimi Osebnimi podatki bomo ravnali v skladu s posebnimi ukrepi, ki smo jih oblikovali za zaščito podatkov pred izgubo, zlorabo, nedovoljenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Prenos podatkov v tujino

Vaše podatke lahko prenesemo na eno od podatkovnih baz Skupine izven vaše matične države, lahko tudi v države, ki morda za vaše podatke ne zahtevajo take stopnje zaščite kot jo zagotavlja vaša država in sicer v skladu z veljavno zakonodajo.

“Piškotki” in internetne oznake (tags)

Zbiramo in obdelujemo lahko tudi podatke o vaših obiskih te spletne strani, na primer strani, ki ste jih obiskali, spletno stran, s katere ste prišli, in kaj ste iskali. S pomočjo takih informacij lahko izboljšamo vsebino strani in zberemo statistične podatke o ljudeh, ki našo spletno stran uporabljajo v interne tržno-raziskovalne namene. Pri tem bomo morda namestili “piškotke”, ki pridobijo ime domene uporabnika, vašega ponudnika internetnih storitev, vašega operacijskega sistema ter datum in čas dostopa. “Piškotek” je informacija, ki se pošlje v vaš brskalnik in shrani na trdem pogonu vašega računalnika. Piškotki vašega računalnika ne poškodujejo. Vaš brskalnik lahko nastavite tako, da vas obvesti, ko prejmete “piškotek”. Na ta način se boste lahko odločili, ali ga želite sprejeti ali ne. Če ne želite, da vam nameščamo piškotke, nam to sporočite z uporabo ustreznega kontaktnega obrazca na povezavi. Vendar pa bi vas radi opozorili, da v primeru, da piškotkov ne sprejmete, morda ne boste mogli uporabljati celotne kapacitete programske opreme svojega brskalnika. Za pomoč pri zbiranju in obdelavi informacij, opisanih v tem poglavju, bomo morda uporabljali tudi storitve zunanjih izvajalcev.

Občasno lahko uporabljamo internetne oznake (ki jih poznamo tudi pod imenom ukazi, značke, GIF-i z eno slikovno točko, jasni GIF-i, nevidni GIF-i in 1-by-1 GIF-i) in piškotke na tej spletni strani ter jih lahko razporedimo preko pogodbenega oglaševalca ali izvajalca spletne analitike, ki se lahko nahaja v tujini ali pa tam hrani ustrezne informacije (vključno z vašim IP-naslovom). Te oznake/piškotki so nameščeni na spletnih oglasih, ki uporabnike pripeljejo na to stran, in na različnih straneh te spletne strani. To tehnologijo uporabljamo za merjenje odzivov obiskovalcev na naše spletne strani in učinkovitosti naših oglaševalnih akcij (med drugim tudi tega, kolikokrat obiskovalci stran odprejo in koliko informacij poiščejo), pa tudi za ovrednotenje vaše uporabe te spletne strani. Pogodbeni partner oziroma spletni analitik bosta imela zaradi teh oznak/piškotkov možnost zbirati podatke o obiskovalcih naše in drugih spletnih strani, lahko bosta sestavljala poročila o aktivnosti spletne strani in nam jih posredovala, lahko pa bosta zagotavljala tudi dodatne storitve v zvezi z uporabo spletne strani in interneta. Tovrstne informacije bosta posredovala drugim, če za to obstaja zakonska obveznost ali če najamejo druge, ki bodo informacije obdelovali v njihovem imenu. Če bi želeli o spletnih oznakah in piškotkih, povezanih s spletnim oglaševanjem, pridobiti še več informacij, ali pa bi radi zavrnili pridobivanje teh podatkov s strani tretjih, obiščite spletno stran Network Advertising Initiative.

Osebni podatki in otroci

Večina storitev, ki je na voljo na tej spletni strani, je namenjena osebam, starejšim od 18 let. Vsak posameznik, ki želi pridobiti informacije o zdravilu, ki je indicirano za uporabo pri otrocih, mora imeti najmanj 18 let. Osebnih podatkov ne bomo zavestno pridobivali od mladoletne osebe ter jih uporabljali ali razkrivali, ne da bi poprej preko direktnega stika (ne v elektronski obliki) pridobili soglasje staršev ali skrbnika. Staršem bomo posredovali (i) obvestilo o posameznih vrstah osebnih podatkov, ki jih od mladoletnika pridobivamo, in jim zagotovili (ii) možnost, da nasprotujejo zbiranju, uporabi ali shranjevanju tovrstnih podatkov v prihodnje. Podjetje na tem področju deluje v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito otrok.

Povezave na druge spletne strani

Ta Izjava velja samo za to spletno stran, ne velja pa za spletne strani, ki so v lasti tretjih. Posredujemo lahko povezave na druge spletne strani, za katere menimo, da so za naše obiskovalce zanimive. Prizadevamo si, da bi bile te spletne strani čimbolj kvalitetne. Vendar pa zaradi narave Interneta ne moremo jamčiti enakega nivoja zasebnosti tudi na spletnih straneh, na katere se povezujemo oziroma ne moremo biti odgovorni za vsebino drugih strani, razen svoje. 

Kontakti

Če imate glede upoštevanja te Izjave dodatna vprašanja ali pa bi želeli s svojimi predlogi ali komentarji izboljšati njeno kakovost, vas vabimo, da nam to sporočite z uporabo ustreznega kontaktnega obrazca na povezavi.